Czerwcowe spotkanie OWASP [live stream]

Dziękujemy wszystkim oglądającym transmisję z krakowskiego spotkania OWASP Poland.

18:00 – 18:15 “OWASP News” – Przemyslaw Skowron
18:15 – 19:10 “Creating, obfuscating and analysis of JavaScript-based malware” – Krzysztof Kotowicz
19:15 – 20:00 “Network Forensic: what captured packets say” – Paweł Goleń

Zmontowane video pojawi się wkrótce. Stay tuned ;-)